DOES THE CULINARY WORLD FASCINATE YOU?

PLEASE CONTACT US!

CONTACT FORM

restauracje Mateusza Gesslera

WARSZAWA WSCHODNIA
by Mateusz Gessler
MIŃSKA 25
(48) 22 870 29 18
rezerwacja@gessler-sohofactory.pl

WARSZAWSKI SEN
by Mateusz Gessler
Koszykowa 63
+48 577 378 949 (rezerwacje indywidualne)
22 221 81 76 (rezerwacje grupowe)
rezerwacja@gessler-koszyki.pl