INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIUProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Nazwa projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Myrage 2015 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” nr POIR.03.04.00-14-1020/20-00
Nazwa beneficjenta: Myrage 2015 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Wartość Projektu: 302 487,03 PLN
Wartość dofinansowania: 302 487,03 PLN

Projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla Myrage 2015 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” nr POIR.03.04.00-14-1020/20-00 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR POIR.03.00.00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działanie: Dotacje na kapitał obrotowy. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

restauracje Mateusza Gesslera

WARSZAWA WSCHODNIA
by Mateusz Gessler
MIŃSKA 25
(48) 22 870 29 18
rezerwacja@gessler-sohofactory.pl

WARSZAWSKI SEN
by Mateusz Gessler
Koszykowa 63
+48 577 378 949 (rezerwacje indywidualne)
+48 577 377 368 (rezerwacje grupowe)
rezerwacja@gessler-koszyki.pl